Đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Trường THCS dân tộc nội trú huyện Mang Yang tổ chức Ngày hội STEM để các em được trải ...