Hình ảnh Bí thư Huyện ủy thăm Khu dự phòng cách ly Covid-19 - Trường THCS dân tộc nội trú huyện Mang Yang