Thực hành trải nghiệm, tăng gia sản xuất tại trường THCS dân tộc nội trú huyện Mang Yang

Thực hành trải nghiệm, tăng gia sản xuất tại trường THCS dân tộc nội trú huyện Mang Yang