Quyết định thành lập Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, năm học 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            Thực hiện Kế hoch số 02/KH-TrDTNT ngày 19/02/2019 của trường THCS Dân tộc nội trú về Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng trường THCS dân tộc nội trú ban hành Quyết định số 02/QĐ-HT ngày 19/02/2019 về việc thành lập Ban bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, năm học 2018 - 2019.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ban bình bầu có nhiệm vụ xây dựng nội dung kế hoạch; tiến hành bình bầu, đề nghị công nhận kết quả theo quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Ban bình bầu được sử dụng con dấu nhà trường trong quá trình tổ chức Hội thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiu lc k t ngày ký. Các đồng chí theo dõi để thực hiện nghiêm túc theo quyết định./.

Tác giả: Ban biên tập nhà trường
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 6
Tháng 03 : 160
Năm 2021 : 1.545